פורום עוגנים לשירותכם
המקום למידע כל עוגן בורג ודבק כימי

איזה עוגן מתאים לחיפוי אבן שלי ?

 

מדריך פשוט לבחירת העוגן הנכון

 

תלחצו פה אם אתם מחפשים עוגנים לחיזוק חיפוי אבן קיים.

תלחצו פה אם אתם מחפשים עוגנים לחיזוק חיפוי קרמיקה .

תלחצו פה אם אתם מחפשים עוגנים לחיפוי אבן רטוב חדש (ת''י 2378 חלק 2 או ת''י 1872 חלק 2)

-זה החיפוי עם הרשת שמחוברת לקיר עם עוגנים והאבן מחובר לרשת עם סיקות-

תלחצו פה אם אתם מחפשים עוגנים לחיפוי אבן בהדבקה חדש (ת''י 2378 חלק 4 או ת''י 1872 חלק 4)

-זה החיפוי עם האבנים מודבקים לקיר עם עוגן המחבר את האבן ישירות לקיר-

תלחצו פה אם אתם מחפשים עוגנים לחיפוי אבן יבש חדש (ת''י 2378 חלק 3)

-זה החיפוי אבן עם המערכת בגב האבן הכולל פרופילים מיועדים-

 

 

לחיפוי רטוב (ת''י 2378  ת''י 1872 חלק 2)

לזוויתן : עוגן ASA-G M12x110  בקרבה לים (MTH A4 M12x110)

לרשת : עוגן GX-L M10x80 + בורג 8x100 גלוון חם + שייבה 8x40 גלוון חם (בקרבה לים הבורג חייב להיות נירוסטה)

במידה והרשת במרחק גדול מ-2 ס''מ מהקיר רקע, בגלל שכיבת איטום או דומה, יש לחשב את אורך הדיבל (GX-L) על מנת שהוא ייכנס

מינימום 5 ס''מ בבטון,

בין 5 ל-8 ס''מ בבלוק שחור,

ומינימום 7 ס''מ בבלוק איטונג.

אם הקיר עשוי רק מבטון, אפשר גם להשתמש בברגים מסוג PS.לחיפוי בהדבקה (ת''י 2378 או ת''י 1872 חלק 4

לחיזוק חיפוי אבן קיים

עוגן GX-L M10x100 SS316 

במידה ומרחק בין פני האבן לפני הקיר רקע גדול מ-3 ס''מ, בגלל שכיבת איטום או עובי האבן או דומה, יש לחשב את אורך הדיבל (GX-L) על מנת שהוא ייכנס

מינימום 5 ס''מ בבטון,

בין 5 ל-8 ס''מ בבלוק שחור,

ומינימום 7 ס''מ בבלוק איטונג.לחיפוי יבש (ת''י 2378 חלק 3)

לחיבור המערכת לקיר : עוגנים עשויים מנירוסטה כגון PS SS316 או MTH A4 אוMTP A4 בהתאם לחישובים של המתכנן האחראי.

לחיבור המערכת לאבן : עוגן Adit AUA

 


לחיזוק חיפוי קרמיקה

עוגן GL M5/M6 SS304/316 בהתאם לדרישת עומסים ולקיר רקע.

 

 

www.adit.org.il www.ggds.co.il www.igoun.net